"Thầy mẫu mực, sáng tạo; trò chăm ngoan, học giỏi"